காமத்திற்கும் அமைதிக்கும் உள்ள நெருக்கமான தொடர்பை உணர்த்தும் இறைவன்

Rubika from movie Oduthalam


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

All Posts